Chrome CSS Drop Down Menu

Dropdown Sample 

 

 

 

 

 

.

Azapbaşlı Köyünün Tarihçesi:

        Azapbaşlı köyünün kuruluş tarihi nüfus kayıtlarında vardır. Ancak Azapbaşlı köyünün ismi nereden geliyor, niçin bu isim verilmiş bunu incelemek ve anlamını açıklayabilmek için köyün coğrafi konumuna göz atmamız gerekir.
        Köyümüz, Askeri amaçla insan gücüyle yapılmış höyük ve höyüğün yapıldığı tepenin eteğine kurulmuş, kuzeyinde kamerözü ismi verilen akarsu yatağı ve güneyinden kanak isimli akarsu ile akarsuyun birleştiği arazinin doğusunda kanak çukuruna tepeden bakarcasına kurulmuş, yaklaşık olarak 120 Hanelik köydür.  Höyüğün yaklaşık olarak 500 veya 600 metre doğusunda tarihi kale kalıntısı vardır. (son 50 yıl içerisinde vatandaşlarımızın talanına uğramış, eskiden belli olan duvarları yıkılmış , cinileri sökülmüştür. Demirden yapılı kapısı çalınmıştır. )
       Tarihte Azablar’ın barındığı bir kaledir.  (Azablar ; Anadolu beyliklerinde donanma hizmetinde kullanılan askerler.) Osmanlı teşkilatında hafif yaya asker. İlk Azab teşkilatı AYDINOĞLU UMUR BEY tarafından İzmir’de kurulmuştur. Savaşlarda çok faydalı olan bir askeri kuruluşdur.  Osmanlılarda ise; yeniçeri ocağı kurulmadan önce azab teşkilatı mevcuttu, Azablar Anadolu dan toplanmış dinç ve kuvvetli Türk Gençlerin den oluşmaktadır . Bunlar yaya , kale ve Donanma Azabları olarak üç sınıftı.
      Azablar Harp vaktinde 20-30 Haneden bir kişi alınmak suretiyle toplanır. Diğer Hanelerde bu askerlerin ihtiyac ve iaşeleri ni karşılarlardı. Azab askerleri yakın çevresinde bulunan, Bey ünvanlı köylerden toplandığı tahmin edilmektedir.
        Hasbek ( Hasbey ) , Emirbey , Alembey, Hisarbey, Mescitli , Gündüzlü ( Tarihi Kalıntıların Çok yoğun görüldüğü ve Halen tarihi hamam kalıntılarının bulunduğu bir köyümüz, )
         AZAPBAŞLI köyü bu tarihi kalıntı ve sembollerden dolayı bu ismi almıştır. Gecmiş tarihimize ve elde edilmiş kalıntılara bakıldığında, kanak çukuru tabir edilen ovada – kanlı yol ve karabayram  denilen mevkide bir meydan savaşının olduğu anlaşılmaktadır. Kanak çukuru ismiyle anılan ovada çok verimli sulanmaya elverişli arazide yetiştirilen meyve ve ihtiyaç ağaçlandırma nedeniyle yemyeşil bir görünüme sahiptir
          Ayrıca Azapbaşlı köyünün kanakderesi ismi ile bilinen bir arazi kesimi vardır. Höyüğündere denilen yerde üzüm bağları mevcuttur. Kanak deresinin doğusu güney ve kuzey olmak kaydıyla meşe korulukları bulunmaktadır, yakın çevre köyler ve Azapbaşlı köyü kışlık yakacak  ihtiyaçlarını bu koruluklardan temin ederler. yine bu mevkide MAĞARA bulunmaktadır. çok kıymetli savunma amaçıyla büyük taş kütlesine oyulmuş yaklaşık olarak yerden otuz metre yükselikte tarihi kalıntıdır. Yaz aylarında bu koruluk alan bünyesinde barındırdığı soğuk su ve çeşmesi , kaynaklarla mesire bölgesi olarak çok önem arz eder.
       
Sitemizi ziyaret eden siz ziyaretcileri bu tabiat ve doğa harikası bu yerleri görmenizi arzu ve temenni ederiz.

 

 

UYARI.!!!
Tıklayın okuyun

Canlı canlı köyü izleyin

Köyümüzden Mehmet KARACABEY  Meclis Üyeliğini MHP'DEN

Sizden gelen şiirler

Canlı radyo